Zde najdete nejznámější videa


Eva Moučková natočila mnoho videí, které jsou zde k dispozici, včetně jejích rad

Myslete na své zdraví

Rozhovory videa

2016

2014

2015

2020


Známá a úspěšná léčitelka. Velké úspěchy dosáhla například s „neplodností“ budoucích maminek. Paní Eva byla především praktik a velmi uzemněný člověk. 

Podívám se a vidím

2022


O vyléčení šesti pacientů duchovní bytostí v přítomnosti osmi lékařů. Ukázka z povídání úspěšné léčitelky s Gabrielou Filippi po představení Léčivého divadla. 

Jak jsem zažila zázrak


Paní doktorka, úspěšná a známá léčitelka, vám ukáže, jak 

si udělat ochranné vajíčko a spustit si do země 

kořeny z rudimentu - z kostrče. :-) 

Jak si udělat ochranu

2014


Léčitelka Evička Moučková se těší požehnanému věku. 

Miluje zpěv, přírodu a společnost dobrých lidí. 

Patřila mezi nejvyhledávanější léčitelku . 

čivé divadlo - host


Zde  Eva představila svého žáka Filipa, byl to kouzelný večer a nakonec jsme si všichni zazpívali.

Představení Filipa


Odkaz na jejího nástupce, Filipa Tomáše, který s Evou dlouhá léta spolupracoval, kterého požádala, aby pokračoval v její cestě.

Více info zdeVšechna práva vyhrazena 

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.